• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/09/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 02/12/2010
Hướng dẫn thực hiện một số Quy định về thi nâng ngạch công chức
Số ký hiệu 07/2008/TT-BNV Ngày ban hành 04/09/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 19/09/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định 1392/QĐ-BNV năm 2010 công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do bộ nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Ngày hết hiệu lực 02/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.