• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 23/06/2011
Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ nội vụ
Số ký hiệu 193/QĐ-BNV Ngày ban hành 26/01/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/01/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định 1270/QĐ-BNV năm 2011 quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ Ngày hết hiệu lực 23/06/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.