• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2009
Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp
Số ký hiệu 02/2009/TT-BTP Ngày ban hành 17/09/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/2009
Nguồn thu thập Công báo số 459+460, năm 2009 Ngày đăng công báo 29/09/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Giám định tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Thời gian hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp được tính kể từ ngày 01/01/2009. - Trường hợp được bổ nhiệm giám định viên tư pháp sau ngày 01/01/2009, thì được tính hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp kể từ ngày được bổ nhiệm. - Cách chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.