• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2010
Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp
Số ký hiệu 02/2010/TTLT-BTP-BNV Ngày ban hành 11/02/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 28/03/2010
Nguồn thu thập Công báo số 109+110, năm 2010 Ngày đăng công báo 01/03/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.