• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 08/08/2016
Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý
Số ký hiệu 23/2011/TTLT-BTP-BNV Ngày ban hành 08/12/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/02/2012
Nguồn thu thập Công báo số 133+134, năm 2012 Ngày đăng công báo 28/01/2012
Ngành
  • Nội vụ
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tiền lương
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý Ngày hết hiệu lực 08/08/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.