• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/1981
  • Ngày hết hiệu lực: 13/08/2014
Quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc kiểm dịch và xử lý vệ sinh các bưu phẩm, bưu kiện
Số ký hiệu 14-TTLB/BĐ/YT Ngày ban hành 27/07/1981
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 27/07/1981
Nguồn thu thập Công báo số 15/1981; Ngày đăng công báo 31/08/1981
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Hoàng Đình Cầu
Tổng cục Bưu điện Trương Văn Thoan
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.