• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2010
Hướng dẫn xếp lương khi nâng loại, chuyển loại, chuyển nhóm quân nhân chuyên nghiệp
Số ký hiệu 73/2010/TT-BQP Ngày ban hành 31/05/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng - Thượng tướng Nguyễn Văn Được
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quân nhân chuyên nghiệp đã được xếp lương theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (Bảng 7 kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang) đang tại ngũ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.