• Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Bổ sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý

  28/05/2020

  10/06/2020

 • Quyết định 1737/QĐ-UBND

  Đính chính Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 về quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án Đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT

  28/05/2020

  28/05/2020

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại phường Phước Tân và phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

  20/05/2020

  02/06/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT 768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT

  18/05/2020

  18/05/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  14/05/2020

  30/05/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  07/05/2020

  25/05/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về cấu hình thủ tục hành chính và hoạt động bảo hành, bảo trì, hỗ trợ vận hành máy chủ và hệ thống mạng thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  05/05/2020

  20/05/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

  29/04/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  29/04/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  07/04/2020

  17/04/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.