• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 43/2016NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu 186/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 06/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.