• Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

  18/03/2020

  28/03/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước tỉnh ninh Thuận.

  02/03/2020

  12/03/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  02/03/2020

  12/03/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá hoa màu, cây trồng, mật độ cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  17/02/2020

  27/02/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  17/01/2020

  27/01/2020

 • Quyết định 73/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  31/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 71/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  19/12/2019

  ...

 • Quyết định 72/2019/QĐ-UBND

  Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  19/12/2019

  29/12/2019

 • Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  16/12/2019

  27/12/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.