• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu 32/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/08/2019
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Chủ tịch Phạm Văn Tân
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.