• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2020
Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu 30/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 12/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/08/2020
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.