• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2020
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu 34/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/09/2020
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.