• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/09/2020
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu 37/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/09/2020
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.