• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2020
Về việc bãi bỏ mục I, II Điều 1 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu 09/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/04/2020
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.