• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 15/10/2004
Lịch sử hiệu lực: Luật Không số
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
... Bị thay thế 29/2004/NQ-HĐND16
30/12/1993 Văn bản được ban hành Không số
01/07/1994 Văn bản có hiệu lực Không số
15/10/2004 Văn bản hết hiệu lực Không số
15/10/2004 Bị thay thế 21/2004/QH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.