• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2019/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/07/2019 Văn bản được ban hành 08/2019/TT-NHNN
19/08/2019 Văn bản có hiệu lực 08/2019/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.