• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA- VKSNDTC-TANDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/06/2018 Văn bản được ban hành 05/2018/TTLT-BCA- VKSNDTC-TANDTC
08/08/2018 Văn bản có hiệu lực 05/2018/TTLT-BCA- VKSNDTC-TANDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.