• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2013
Lịch sử hiệu lực: Luật 84/2007/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/04/2007 Văn bản được ban hành 84/2007/QH11
11/04/2007 Văn bản có hiệu lực 84/2007/QH11
01/05/2013 Văn bản hết hiệu lực 84/2007/QH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.