• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 22/08/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 43/2006/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/05/2006 Văn bản được ban hành 43/2006/TTLT-BTC-BTP
13/06/2006 Văn bản có hiệu lực 43/2006/TTLT-BTC-BTP
22/08/2008 Văn bản hết hiệu lực 43/2006/TTLT-BTC-BTP
22/08/2008 Bị thay thế 68/2008/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.