• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 02/2006/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/01/2006 Văn bản được ban hành 02/2006/QĐ-TTg
28/01/2006 Văn bản có hiệu lực 02/2006/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.