• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2005
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2005/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/01/2005 Văn bản được ban hành 09/2005/TT-BNV
25/01/2005 Văn bản có hiệu lực 09/2005/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.