• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Luật 18/2003/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2003 Văn bản được ban hành 18/2003/QH11
01/07/2004 Văn bản có hiệu lực 18/2003/QH11
01/07/2013 Văn bản hết hiệu lực 18/2003/QH11
01/07/2013 Bị thay thế 23/2012/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.