• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/08/2007 Văn bản được ban hành 51/2007/QĐ-BGDĐT
27/09/2007 Văn bản có hiệu lực 51/2007/QĐ-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.