• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/06/2011 Văn bản được ban hành 24/2011/TT-BGDĐT
28/07/2011 Văn bản có hiệu lực 24/2011/TT-BGDĐT
15/02/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 41/2013/TT-BGDĐT Xem tại đây
15/02/2014 Được bổ sung 41/2013/TT-BGDĐT Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.