• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 31/2011/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/09/2011 Văn bản được ban hành 31/2011/TT-NHNN
13/11/2011 Văn bản có hiệu lực 31/2011/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.