• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/09/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/08/2011 Văn bản được ban hành 33/2011/TT-BGDĐT
22/09/2011 Văn bản có hiệu lực 33/2011/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.