• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2011
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 58/2011/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/10/2011 Văn bản được ban hành 58/2011/QĐ-TTg
24/10/2011 Văn bản có hiệu lực 58/2011/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.