• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 20/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/08/2012 Văn bản được ban hành 20/2012/TT-BLĐTBXH
15/10/2012 Văn bản có hiệu lực 20/2012/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.