• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 31/2012/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/08/2012 Văn bản được ban hành 31/2012/TT-BGTVT
01/10/2012 Văn bản có hiệu lực 31/2012/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.