• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/08/2014 Văn bản được ban hành 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
10/10/2014 Văn bản có hiệu lực 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.