• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 72/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/12/2000 Văn bản được ban hành 72/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC
01/01/2001 Văn bản có hiệu lực 72/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.