• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/02/2015 Văn bản được ban hành 01/2015/TT-BKHĐT
15/04/2015 Văn bản có hiệu lực 01/2015/TT-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.