• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/12/2014 Văn bản được ban hành 10/2014/UBTVQH13
05/06/2015 Văn bản có hiệu lực 10/2014/UBTVQH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.