• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 42/2014/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/12/2014 Văn bản được ban hành 42/2014/TT-NHNN
02/02/2015 Văn bản có hiệu lực 42/2014/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.