• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/07/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 13/11/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/06/1999 Văn bản được ban hành 15/1999/TT-BLĐTBXH
07/07/1999 Văn bản có hiệu lực 15/1999/TT-BLĐTBXH
13/11/2008 Văn bản hết hiệu lực 15/1999/TT-BLĐTBXH
13/11/2008 Bị bãi bỏ 22/2008/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.