• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/11/2012 Văn bản được ban hành 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT
22/12/2012 Văn bản có hiệu lực 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.