• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 16-LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/01/1960 Văn bản có hiệu lực 16-LB
19/12/1960 Văn bản được ban hành 16-LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.