• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/01/2006 Văn bản được ban hành 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT
20/02/2006 Văn bản có hiệu lực 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.