Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 32/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 17/06/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Bản gốc văn bản
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.