Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
Số ký hiệu 03/VBHN-NHNN Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 17/01/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Văn bản gốc
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú Phó Thống đốc
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.