quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 1/VBHN-BNV Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 28/10/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.