Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Số ký hiệu 06/VBHN-VPQH Loại VB được sửa đổi bổ sung Pháp lệnh
Ngày xác thực 29/10/2012 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích 651 + 652 - năm 2012
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.