Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
Số ký hiệu 42/VBHN-NHNN Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 14/07/2016 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Văn bản gốc
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến Phó Thống đốc
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.