Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Số ký hiệu 02/VBHN-BNNPTNT Loại VB được sửa đổi bổ sung Quyết định
Ngày xác thực 30/03/2015 Ngày đăng công báo 13/04/2015
Nguồn trích Công báo số 477 + 478
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.