• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/1957
  • Ngày hết hiệu lực: 07/07/1990
Luật Công đoàn 1957
Số ký hiệu 108-SL/L10 Ngày ban hành 05/11/1957
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 20/11/1957
Nguồn thu thập Công báo số 46 Ngày đăng công báo 13/11/1957
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch nước Hồ Chí Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 40-LCT/HĐNN8 Công đoàn Ngày hết hiệu lực 07/07/1990
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.