• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/1956
Về việc quy định tiêu chuẩn công nhận thanh toán nạn mù chữ cho các đơn vị gia đình, xã, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, công trường, huyện, tỉnh và thể thức kiểm tra, công nhận thanh toán nạn mù chữ
Số ký hiệu 1010/NĐ Ngày ban hành 10/10/1956
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/10/1956
Nguồn thu thập Công báo số 34/1956; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.