• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 01/2017/TT-VPCP Ngày ban hành 31/03/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.