• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2019
Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
Số ký hiệu 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Ngày ban hành 27/11/2018
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 12/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm sát
  • Tòa án
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bồi thường nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc
Tòa án nhân dân tối cao Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Quảng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các trường hợp yêu cầu bồi thường đã được cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 thì trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại làm phát sinh yêu cầu bồi thường đó được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.