• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu 05/2019/TT-BTP Ngày ban hành 01/11/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Lê Thành Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.